Synsvanskeligheder for børn og unge

Synsvanskeligheder

Synsnedsættelser kan vise sig på mange forskellige måder og variere fra svagsynethed til blindhed – fælles for alle er dog, at de berørte ikke ser det, de burde, selv med bedst udmålte brille eller kontaktlinse.

Synsnedsættelsen kan have stor indvirkning på alle elementer i hverdagen: personlig og social udvikling, læring, læsning, uddannelse, dagligdagens gøremål og det at skulle færdes.

Børn i alderen 0 – 18 år, der får konstateret en varig synsnedsættelse med en synsrest, der er 30% eller derunder eller et synsfelt, der er indskrænket til 20o eller derunder – vil blive indskrevet i Synsregistret, der varetages af Kennedy Centret (tidligere, Statens Øjenklinik).

I den forbindelse vil der blive tilbudt specialiseret rådgivning og vejledning ved kommunens synskonsulent. Ud over barnet og forældre tilbydes rådgivningen også til pædagogisk personale i dagpleje, børnehave, skole og hvor det måtte være relevant for forståelse og udvikling.

Kontakt til andre, om barnet, vil dog aldrig ske uden forældresamtykke!

CSV Kommunikation & Teknologi (Syn)

Synskonsulenten aftaler med barn og forældre et hjemmebesøg, hvis I ønsker det.

Ud fra dette besøg aftaler vi det videre forløb, eksempelvis:

  • Aftale om rådgivning og vejledning i dagtilbud, skole med mere
  • Udredning af synsfunktion og rådgivning om jeres barns synsdiagnose
  • Afprøvning og udredning af forskellige behov for: Synshjælpemidler, Belysning, Indretning
  • Rådgivning og vejledning samt undervisning i korrekt brug af hjælpemidlet
  • Undervisning, der retter sig mod jeres barns særlige behov, som eksempelvis: På sikreste vis, at færdes i og uden for hjem og pædagogiske tilbud. At klare de daglige opgaver med nedsat syn
  • Specialpædagogisk undervisning og bistand i pædagogisk tilbud; rådgivning og vejledning omkring materialer i og pædagogiske strategier til undervisning med henblik på barnets udvikling
  • Tilbud om og videreformidling af kurser.


Formålet er, at jeres barn gives de bedst mulige betingelser for at opøve og udvikle færdigheder, strategier og teknikker med eller uden brug af hjælpemidler.

Målet er at støtte og forbedre mulighederne for, at jeres barn kan gøre det, han eller hun føler sig begrænset i ved sin synsnedsættelse i forhold til sine kammerater.


Medarbejder

Mogens Liin

Syns- og IKT-konsulent

Michal Jørgensen

Syns- og IKT-konsulent