Synsvanskeligheder for voksne

Synsvanskeligheder

Synsnedsættelser kan vise sig på mange forskellige måder og variere fra svagsynethed til blindhed – fælles for alle er dog, at de berørte ikke ser det de burde, selv med bedst udmålte brille eller kontaktlinse.

Synsnedsættelsen kan have stor indvirkning på alle elementer i hverdagen; læsning, personlig udvikling, uddannelse, job, dagligdagens gøremål og det at skulle færdes.

Du kan altid henvende dig til CSV Kommunikation & Teknologis synskonsulenter for at få råd og vejledning på baggrund af dine synsmæssige begrænsninger til nye færdigheder, strategier og teknikker.

Har du fået konstateret en varig synsnedsættelse – enten pga. alder, sygdom eller skade – der gør, at din synsrest er 30% eller derunder eller er dit synsfelt indskrænket til 20o eller derunder – så er du berettiget til specialiseret rådgivning og vejledning ved kommunens synskonsulent.


CSV Kommunikation & Teknologi (Syn)
Ved kontakt indhenter CSV dine oplysninger fra øjenlæge og/eller optiker.

Når oplysningerne modtages, aftaler synskonsulenten med dig et tidspunkt for en udredning på CSV eller i dit hjem.

Ud fra denne udredning aftaler vi det videre forløb, eksempelvis:

  • Afprøvning af synshjælpemidler: Lupper, herunder også elektroniske IT- og andre specifikke synshjælpemidler
  • Rådgivning og vejledning samt undervisning i korrekt brug af hjælpemidlet
  • Belysning: Punkt og rumbelysning
  • Undervisning der retter sig mod dine særlige behov, som eksempelvis; På sikreste vis at færdes i og uden for dit hjem. At klare de daglige opgaver med dit nedsatte syn
  • Specialpædagogisk undervisning og bistand
  • Synsundersøgelse ved optiker; Afprøvning af specielle optiske løsninger


Formålet er, at du ved hjælp af nye færdigheder, strategier og teknikker - med eller uden brug af hjælpemidler - forbedrer dine muligheder for at gøre det, du føler dig begrænset i grundet din synsnedsættelse.

Al afprøvning og undervisning er gratis for dig.

Medarbejdere

Mogens Liin

Syns- og IKT-konsulent

Michal Jørgensen

Syns- og IKT-konsulent