Linjen mITek - Medier, IT og Teknik

STU elev i krea

Er du interesseret i medier, IT og teknik, så er denne linje lige noget for dig.


Indledning

Hver linje har nogle fag, som der er særligt fokus på. Fælles for linjerne er, at de alle lever op til formålet med STU’en. Det betyder, at der er en opmærksomhed på, at alle bliver så selvstændige som muligt på alle områder. Der vil derfor være fokus på et bredt spektrum af temaer som fx beskæftigelse og/eller videre uddannelse, bolig og budget, relationer, kærester og seksualoplysning, sundhed, fritid, fagfaglig undervisning i bl.a. dansk, matematik, engelsk, samfundsorientering, FVU etc.


Hvad er linjen "mITek"?

mITek betyder ”Medier, IT og Teknik”. Det har vi kaldt linjen, fordi vi har særlig interesse inden for disse områder. Det betyder ikke, at det er det eneste, vi laver. Du vil også komme til at arbejde med dansk, matematik, madlavning, idræt og meget mere.


Medier

Vi bruger alle medier i vores hverdag. Facebook, instagram, Snapchat, Netflix, Youtube. nyhederne i radioen, tv og på internettet. På linjen arbejder vi med medieforståelse gennem nyhedsudsendelser, vi finder og skriver selv nyheder på vores egen hjemmeside mITek -NYT og vi undersøger de udfordringer, der er ved brugen af de mange medier. Vi optager korte film og animationer og arbejder også med podcast. Vi tager fotos og efterbehandler dem på computeren.


IT

Undervisningen består i at stifte bekendtskab med at programmere. For nogle elever fører det til dybere arbejde med forskellige programmeringssprog som JavaScript og HTML5. Vi arbejder også med forskellige programmer til 3D tegning, hvor man kan tegne modeller, der efterfølgende kan printes på 3D-printeren. Vi arbejder med forskellige former for hjemmesidedesign, og hvis eleven har interesse for det kan de også blive certificerede i ”Google Succes Online”.

 


Teknik

Vi skiller og samler stationære computere og lærer om de enkelte dele og deres funktion. Vi arbejder med Lego Technic og –Mindstorms, hvor vi undersøger mekaniske dele som gear, tandhjul, drivremme og udvekslinger. Vi bruger også fjernstyrede biler og lærer at flyve med små droner. Herunder kan vi hjælpe eleverne med at få dronetegn. Vi har metaldetektorer, som vi også skal ud at afprøve.
Vi deltager i Lego League for STU.

 


FabLab

FabLab er et digitalt værksted, hvor vi bruger teknologiens mange spændende værktøjer, når vi skal lære. Det er fx laserskærer, 3D printer og meget mere. Vi går på opdagelse i, hvordan teknologien kan bruges til at skabe nye ideer og produkter, og du kan være med til at designe og producere dine helt egne ideer.

 


Hvordan kan et skema se ud?

Skemaet er ikke det samme hele året. F.eks. kan vi have et skema i afklaringsperioden. Et andet skema længere henne på året, et nyt skema i praktikperioden osv. Du skal derfor være indstillet på nogle skift i årets løb. Du er selv med til at planlægge dit skema ud fra de muligheder, der er. Der vil være enkelte dage, der omlægges til ekskursioner, temadage o.l. - Nedenfor ses et eksempel på skema med valgmuligheder.


Afklaringsperioden

Indtil efterårsferien har vi en afklaringsperiode for 1. års eleverne på STU uddannelsen. Her skal du være indstillet på at blive afprøvet i mange forskellige færdigheder. Det er også i denne periode, du er med til at bestemme hvilke mål, der skal sættes for din videre uddannelse.


Fællesaktiviteter

I løbet af året har vi nogle fællesaktiviteter på tværs af linjerne. Det er f.eks. motionsløb i uge 41; julefrokost; sommeraktiviteter m.v. Om torsdagen vil der være udvidet mulighed for valgfag, hvor du også vil kunne være sammen med elever fra den anden linje.


Gåture

I forbindelse med undervisningen i første modul, vil der oftest være en daglig gåtur på 20-30 min., hvor vi kan tale om forskellige emner, der optager os. Det er også her, vi får rørt os lidt hver dag og får noget frisk luft. Du skal derfor altid huske tøj efter årstiden og noget fodtøj, du kan holde ud at gå i.


Køkken

I løbet af din uddannelse vil du blandt andet skulle introduceres i lettere madlavning og almindelig husførelse. Du vil lære at tilberede nogle enkle og billige retter - varme såvel som kolde.

 


Vil du tage eksamen inden for dansk, matematik mv?

Der er to muligheder for at tage dansk- og matematikeksamen. På STU’en tilbyder vi undervisning i dansk og matematik. Den anden mulighed er fjernundervisning, hvor undervisningen foregår hos os, men hvor det er et samarbejde med IBC/VUC. Her kan du tage folkeskolens afgangsprøver (AVG) eller HF-prøver.


Praktik

Praktik er en central del af din uddannelse på STU´en. Her kommer du ud og oplever, hvad det vil sige at være medarbejder på en arbejdsplads. Skolen har to praktikvejledere. De vil kontakte dig med hensyn til interesser og muligheder i løbet af afklaringsperioden. De vil også holde kontakten med dig og din virksomhed, mens du er i praktik. Endelig vil de lave en afsluttende vurdering på dit praktikforløb. Du skal være indstillet på, at du skal prøve flere forskellige jobs i løbet af din uddannelse.


Elevråd

Skolen har et elevråd, som alle elever må stille op til. Hver linje har to repræsentanter, som vælges af linjens elever i starten af skoleåret. Blandt de valgte repræsentanter vælges en elevrådsformand, som samtidig er repræsentant i skolens bestyrelse. Man sidder normalt for et år ad gangen men kan sagtens genopstille året efter.


Sygemelding

Der er mødepligt til såvel undervisning, praktik samt de aktiviteter, der indgår i din uddannelse. Skolen fører dagligt protokol, som deles med Jobcenteret. Hvis du er fyldt 18 år, kan du tilmelde dig jobcenteret og vil i så fald modtage uddannelseshjælp, mens du går på uddannelsen. Hvis du bliver syg eller af anden grund er forhindret i at møde op til undervisningen, skal du kontakte din kontaktlærer eller én af de øvrige lærere på linjen telefonisk. Hvis du er i praktik, skal du desuden kontakte dit praktiksted. Det skal normalt ske i tidsrummet kl. 8.00 - 8.30, men andet kan være aftalt med din kontaktlærer eller dit praktiksted.

 

 

Medarbejdere på mITek linjen

Jens Kamp
Lærer


Jørgen Bak
Lærer


Mariane Jensen
Lærer

Morten Marquard Bundgaard
Lærer

 

Pia Lühdorf
Pædagogisk assistent