Linjen V.I.P. - Værksted, Idræt og praktisk arbejde

STU elever på brødsgaard

Her har du mulighed for at udfolde din kreativitet på mange måder og udvikle dine kompetencer inden for værksted, idræt og praktisk arbejde.

Indledning
Hver linje har nogle fag, som der er særligt fokus på. Fælles for linjerne er dog, at de stadig lever op til formålet med STU’en. Nemlig at alle linjer har opmærksomhed på, at alle bliver så selvstændige som muligt på alle områder. Der vil derfor fortsat være fokus på et bredt spektrum af temaer som fx beskæftigelse og/eller videre uddannelse, bolig og budget, relationer, kærester og seksualoplysning, sundhed, fritid, fagfaglig undervisning i bl.a. dansk, matematik, engelsk, samfundsorientering, FVU etc.

Hvad er linjen "V.I.P."?
Her er hovedvægten på det kreative, på at bruge hænderne og på at dygtiggøre sig inden for sine interessefelter og for at kunne tilegne sig kompetencer, som gør dig i stand til i videst muligt omfang at være herre i eget liv. Her vægter vi tålmodighed, tolerance, samarbejdsevner og en god stemning.

Brødsgård og Christiansfeld
I samarbejde med Landbomuseum Brødsgård, naturvejlederne i Kolding Kommune og Naturstyrelsen er vi ”Skovhjælpere” på Brødsgård. Der arbejder vi med udendørs vedligehold, lettere skovarbejde, rengøring, har ansvar for Bålhytten, tjek af naturvejledernes materialer og meget andet. Der er forskellige faste opgaver, der skal løses hver gang, og så kommer der løbende opgaver, der skal løses hurtigt.

Hos vores STU afdeling i Christiansfeld er det os, der står for havearbejdet og passer alle de grønne arealer. Der er ukrudt, der skal luges, græs, som skal slås og det er os, der sørger for det hele er pænt.

Idræt
Der vil være forskellige former for motion – og du kan vælge idræt som valgfag, hvor der vil være mange super gode spil, udfordringer og træningsmuligheder. Derudover får vi måske mulighed for at deltage i SLIS, Specialskolernes Lands Idræts Stævne. Det afvikles over to dage, med disciplinerne hockey, atletik (løb, kast og spring) og svømning. Du skal være med til at vælge og træne op til de udvalgte discipliner.

Udeliv
Vi har fra sommerferien til efterårsferien en fast udelivsdag/ekskursionsdag. Det betyder, vi er på tur – uanset vind og vejr. Der vil være forskelligt temaer som fx naturen lige nu, historie, spor i landskabet, sjove idrætsopgaver, virksomheds- eller museumsbesøg og skøre opgaver I skal løse i små teams. Hver gang vil der være mad over bål eller ”smør selv mad”.

Hvordan kan et skema se ud?
I opstarten ser skemaet ud som tilsendt. Et andet skema længere henne på året, et nyt skema i praktikperioden osv. Du skal derfor være indstillet på nogle skift i årets løb. Du er selv med til at planlægge dit skema ud fra de muligheder, der er. Der vil være enkelte dage, der omlægges til ekskursioner, temadage o.l.

Fællesaktiviteter
I løbet af året har vi nogle fællesaktiviteter på tværs af linjerne. Det er f.eks. motionsløb i uge 41; julefrokost; sommeraktiviteter m.v. Om torsdagen vil der være udvidet mulighed for valgfag, hvor du også vil kunne være sammen med elever fra den anden linje.

Gåture
I forbindelse med undervisningen i første modul vil der være morgenmotion. Det er også her, vi får rørt os lidt hver dag og får noget frisk luft. Du skal derfor altid huske tøj efter årstiden og noget fodtøj, du kan holde ud at gå i.

Køkken
I løbet af din uddannelse vil du blandt andet skulle introduceres i lettere madlavning og almindelig husførelse. Du vil lære at tilberede nogle enkle og billige retter - varme såvel som kolde. Køkken er en del af undervisningen, som alle deltager i, i løbet af uddannelsen.

Vil du tage eksamen i dansk, matematik mv?
Der er to muligheder for at tage dansk- og matematikeksamen. På STU’en tilbyder vi undervisning i dansk og matematik. Den anden mulighed er fjernundervisning, hvor undervisningen foregår hos os, men hvor det er et samarbejde med IBC/VUC. Her kan du tage folkeskolens afgangsprøver (AVG) eller HF-prøver.

Praktik
Praktik er en central del af din uddannelse på STU´en. Her kommer du ud og oplever, hvad det vil sige at være medarbejder på en arbejdsplads. Skolen har to praktikvejledere, som står for praktikken. De vil kontakte dig med hensyn til interesser og muligheder i løbet af afklaringsperioden. De vil også holde kontakten med dig og din virksomhed, mens du er i praktik. Endelig vil de lave en afsluttende vurdering på dit praktikforløb. Du skal være indstillet på, at du skal prøve flere forskellige jobs i løbet af din uddannelse.

Elevråd
Skolen har et elevråd, som alle elever må stille op til. Hver linje har to repræsentanter, som vælges af linjens elever i starten af skoleåret. Blandt de valgte repræsentanter vælges en elevrådsformand, som samtidig er repræsentant i skolens bestyrelse. Man sidder normalt for et år ad gangen, men kan sagtens genopstille året efter.

Sygemelding
Der er mødepligt til såvel undervisning, praktik samt de aktiviteter, der indgår i din uddannelse. Skolen fører dagligt protokol, som deles med Jobcenteret. Hvis du er fyldt 18 år, kan du tilmelde dig jobcenteret og vil i så fald modtage uddannelseshjælp, mens du går på uddannelsen. Hvis du bliver syg eller af anden grund er forhindret i at møde op til undervisningen, skal du ringe til din kontaktlærer kl. 08.00 - 08.15. Hvis du er i praktik, skal du desuden kontakte dit praktiksted. Det skal normalt ske i tidsrummet kl. 8.00 - 8.30, men andet kan være aftalt med din kontaktlærer eller dit praktiksted.


Medarbejdere på linjen V.I.P.

Katrine Boserup
Lærer


Henrik Hylleberg Nielsen
Lærer

Kim Bronée
Pædagog

 

Nanna Troulsen
Underviser


Ulla Susanne Fraefel
Lærer