Tinnitus og hyperacusis

Tinnitus - hørekonsulent

CSV Kommunikation & Teknologi tilbyder rådgivende og vejledende samtaler til voksne med tinnitus og/eller hyperacusis.

 

Hvad er tinnitus?

Tinnitus er det latinske ord for ringen/kimen og beskrives ofte som en ringen for ørene. Det er en subjektiv oplevelse af lyd, og opleves kun af den person, der har tinnitus. Den skyldes ikke en udefrakommende lydkilde.

Årsagen til tinnitus er vanskelig at klarlægge. Tinnitus kan forekomme i forbindelse med aldersbetingede hørenedsættelser, støjskader, problemer med blodtrykket, nakkeproblemer, stress, psykiske problemer osv. Det er vigtigt at understrege, at tinnitus er et symptom og ikke en sygdom i sig selv.

Næsten alle mennesker har oplevet en kortvarig, forbigående tinnitus. Men hos nogle er tinnituslyden mere konstant og kan dermed også opleves som en stor gene i dagligdagen. En del af de mennesker kan have brug for hjælp.

 

Hvad er hyperacusis?

Hyperacusis eller lydoverfølsomhed kan opleves af både normalthørende og mennesker med hørenedsættelse. Hyperacusis skyldes en ændring i hjernens bearbejdning af lyd. Årsagen hertil kan være mange og kan bl.a. komme i forbindelse med en hørenedsættelse, tinnitus, stress, støjskader osv.

Ved hyperacusis oplever man normale støjniveauer som uhensigtsmæssigt kraftige og meget generende.

Hvis du både har tinnitus og hyperacusis, vil det normalt være hensigtsmæssigt at blive behandlet for hyperacusis først. Når hyperacusis bliver mere tolerant, vil tinnitus ofte blive et mindre problem.

 

Hvad kan CSV tilbyde?

CSV Kommunikation & Teknologi kan tilbyde rådgivende og vejledende samtaler til voksne med tinnitus og/eller hyperacusis.

Forløbet indledes med en udredning af vanskelighederne. Herefter er der individuel undervisning med udgangspunkt i neurologien ift. tinnitus og/eller hyperacusis samt defokuseringsøvelser, som har til formål at lære den enkelte at finde ressourcer til at håndtere sin situation.

Det kan være en god idé, at personen med tinnitus bliver undersøgt af en øre-, næse-, halslæge for at udelukke evt. fysiske årsager til tinnituslyden. Dette er dog ikke en betingelse for henvendelse til CSV Kommunikation.

Undervisningen er gratis for borgere bosat i Kolding Kommune.

 

Henvendelse

Du kan kontakte hørekonsulenterne i telefontiden mandag til torsdag kl. 08.30 - 09.50 på
tlf.: 79 79 29 99 eller pr. mail: hoere@kolding.dk

Alternativt kan du møde op i den åbne træffetid hver mandag og onsdag kl. 10.00 - 11.00. I træffetiden kan vi vurdere behovet for en eventuel yderligere indsats hos os.


Medarbejdere

Laura Velander

Laura Velander

Hørekonsulent