Cochlear implant

Cochlear implant

Med CI er det muligt at genskabe en form for hørelse hos personer, der er født døve eller har fået en meget svær hørenedsættelse.

Hvad er CI?

CI består af en indvendig og udvendig del. Den udvendige del processoren – ligner et høreapparat og indeholder en mikrofon og en lille computer. Lyden opfanges og omdannes til elektroniske impulser, som sendes gennem en ledning til en såkaldt transmitter (sender).

Senderen sidder fast på siden af hovedet med en magnet, som er opereret ind under huden.

Den indvendige del implantatet – indsættes ved operation. Implantatet består af en dekoder og nogle elektroder, som implanteres i øresneglen (cochlea). Lyden sendes som elektriske impulser fra elektroderne til hørenerven og videre til hjernen og giver således personen en form for hørelse.

Denne hørelse er imidlertid anderledes end normal hørelse; i nogle tilfælde meget anderledes.

Derfor har en person med CI brug for tilvænning til den "nye hørelse".

Cochlear implant

 

Hvad kan CSV tilbyde?

Alle voksne, der godkendes til en CI-operation, henvises til CSV Kommunikation for en samtale forud for operationen. Ved samtalen taler vi om selve forløbet, forventninger (egne og eventuel pårørendes), genoptræningen, og hvad du ellers har brug for at tale om. Det er en god idé at medbringe pårørende til denne samtale.

Efter operationen går der ca. 4-5 uger, inden processoren bliver tilsluttet, og du får lyd på. Vi deltager som regel ved selve tilslutningen for at skabe det bedst mulige udgangspunkt for genoptræningen/undervisningen.

Efter tilslutning tilbyder vi genoptræning/undervisning, råd og vejledning. Undervisningen gives som eneundervisning og tilpasses den enkeltes behov. Nogle kan klare sig med relativt få timers undervisning, andre skal bruge lang tid på genoptræningen og tilvænningen til den nye måde at høre på.

Målet er altid at få det bedste mulige udbytte af implantatet, og undervisningen afsluttes først, når vi sammen med klienten er enige om, at målet er nået.

Tilbuddet er gratis for borgere bosat i Kolding Kommune.

Hvor godt kommer man til at høre?

Det er meget vanskeligt at forudsige, hvor godt man kommer til at høre og fungere med CI. For nogle betyder CI ”blot”, at der er blevet skabt et nyt lydunivers med dagligdagslyde og evt. støtte for mundaflæsningen. For andre betyder CI, at de bliver i stand til at føre en ubesværet samtale på tomandshånd i rolige omgivelser, og at de fx kan tale i telefon.

For det bedst mulige udbytte af CI vil det være en fordel at benytte sig af tilbud om auditiv genoptræning/undervisning hos en hørekonsulent.

Henvendelse

Hvis du er indstillet til forundersøgelse vedrørende CI, vil du automatisk blive kontaktet af en hørekonsulent

Hvis du ikke er henvist, men alligevel ønsker yderligere information, kan du kontakte en hørekonsulent i telefontiden mandag til torsdag kl. 08.30 - 09.50 på tlf.:79 79 29 99 eller pr. mail: hoere@kolding.dk


Medarbejdere

Malene Mølgaard

Malene Mølgaard

Hørekonsulent

Laura Velander

Hørekonsulent