Ydelser til borgere med ALS

Talekonsulent ALS

Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) er en sygdom, der angriber de nerveceller i rygmarven og hjernen, som ved viljens hjælp styrer musklernes bevægelse.

Formålet med ydelsen er, at borgeren gennem undervisning, specialrådgivning og tekniske hjælpemidler forbedrer sin kommunikationsevne og mulighed for aktiv deltagelse i samfundet.


Hvordan kan CSV hjælpe?

Når diagnosen er stillet henviser egen læge eller sygehuset til Hjælpemiddelafdelingen i Kolding Kommune. Hvis der er behov for kommunikationshjælpemidler videresendes henvisningen til CSV Kommunikation & Teknologi.

Borgere eller pårørende kan også henvende sig direkte til CSV.

Her vil en talekonsulent/IKT-konsulent behandle henvisningen og i dialog med borgeren aftale det videre forløb.

Der kan være tale om afprøvning af forskellige former for hjælpemidler til kommunikation. CSV hjælper med at opstille, instruere/undervise i bevilgede hjælpemidler.

Der vil være løbende opfølgning en gang i måneden, hvor yderligere tiltag bliver vurderet sammen med borgeren.

Undervisningen er gratis for borgere i Kolding Kommune.


Hvor

Skovvejen 1A, 6000 Kolding


Henvendelse

Tale-stemmerådgivningen kan kontaktes ved at ringe direkte til IKT-konsulent Michal Jørgensen på tlf.: 79 79 63 73 eller talekonsulent Kirsten Nielsen på tlf.: 51 40 75 37

Du er også velkommen til at henvende dig pr. mail til: tale-stemme@kolding.dk


Medarbejdere

Michal Jørgensen

Syns- og IKT-konsulent

Kirsten Nielsen

Talekonsulent