Afasi

Talekonsulent

Afasi er sproglige vanskeligheder som følge af en erhvervet hjerneskade.

Som afasiramt kan du have besvær med at finde ord og danne sætninger, at læse og skrive samt at forstå andres ord og sætninger.

Problemet er opstået, fordi eksempelvis en blodprop eller en hjerneblødning har skadet et eller flere af de sproglige områder i hjernen.

 

Hvordan kan CSV hjælpe?

Som afasiramt kan du have brug for sprogstimulerende undervisning.

Du har sikkert allerede haft en indledende kontakt med en talepædagog, mens du var indlagt på sygehuset. På CSV kan du fortsætte med at få taleundervisning og vejledning, når du er blevet udskrevet og er klar til at samarbejde med talepædagogen om dit forløb.

Målet er, at du genvinder mest mulig kommunikationsevne. Hvor det ikke er nok, får du hjælp til at udvikle og anvende alternative kommunikationsformer.

Undervisningen er gratis for borgere i Kolding Kommune.

 

Tilbud til pårørende

På CSV afholder vi informationsmøder for pårørende. Kontakt os for at høre nærmere.

 

Hvor

Skovvejen 1A, 6000 Kolding

 

Henvendelse

Tale-stemmerådgivningen kan kontaktes ved at ringe til CSV på tlf.: 79 79 29 99

Du er også velkommen til at henvende dig pr. mail til: tale-stemme@kolding.dk

 

Medarbejder

Kamilla Kielsgaard

Talekonsulent

 

Rikke Høst Danielsen
Talekonsulent