Laryngektomeret - strubeopereret

Talekonsulent

Årsagen til fjernelse af struben er oftest kræft, men kan også skyldes ulykkestilfælde. Efter operation kan du ikke tale, derfor skal du lære både at trække vejret og kommunikere på en ny måde.


Hvad er total laryngektomeret?

Ved operationen fjernes hele strubehovedet og noget af det omkringliggende væv. Luftrøret føres ud på forsiden af halsen, og der dannes et stoma lige over brystbenet. Der kan indsættes en taleventil mellem luftrør og spiserør enten ved operationen eller senere efter 1 – 2 måneder ved Odense Universitets Hospital (OUH).

Lige efter operation kan man ikke tale. Det er derfor nødvendigt både at trække vejret og kommunikere på en ny måde.

Der kan også være problemer med at synke og spise på grund af følgevirkninger af f.eks. strålebehandling.


Hvordan kan CSV hjælpe?

Under indlæggelsen får du kontakt med en talepædagog og en strubeopereret konsulent, som begge kender til problemstillingerne. Konsulenten vil efter operationen hjælpe med ansøgning om stomaplastre og filterkasetter mv.

Efter udskrivelse kan du på CSV få undervisning i brug af stomabeskyttelse og lære, hvordan du kan finde nye veje til at kunne kommunikere. Der kan være tale om 3 forskellige kommunikationsformer:

1. Vibratorstemme: Ved hjælp af en elektrisk lydgiver, som holdes ind mod halsen på et blødt sted, sendes vibrationer ind i svælget. Den lyd der dannes, kan bruges til at artikulere på og til at opnå en god og forståelig tale.

2. Taleventilstemme: Efter et par måneder sættes ind taleventil ind mellem luftrør og spiserør, så luften fra lungerne kan bruges til at sætte svingninger i gang i spiserøret. Den lyd, der dannes, kan formes til tale i mundhulen.

3. Spiserørsstemme: Nogle strubeopererede kan ikke få glæde af en taleventil, men kan i stedet lære at danne spiserørsstemme ved at pumpe eller suge luft ned i den øverste del af spiserøret. Den lyd – kan som ved taleventilstemmen – formes til tale i mundhulen.

Uanset hvilken kommunikationsform vil langt de fleste kunne opnå en god og brugbar stemme.

Vi samarbejder med patientforeninger, hvor det er muligt at få et netværk, som kender til de samme problemstillinger.

Undervisningen er gratis for borgere i Kolding Kommune.


Hvor

Skovvejen 1A, 6000 Kolding


Henvendelse

Både før og efter operation får du på sygehuset kontakt til en talepædagog og en strubeopereret konsulent, som fortæller om det videre forløb og sender journaloplysninger til CSV. Herefter kontakter vi dig og aftaler et forløb.

Tale-stemmerådgivningen kan kontaktes direkte ved talekonsulent Kirsten Nielsen på tlf. 51 40 75 37

Du er også velkommen til at henvende dig pr. mail til: tale-stemme@kolding.dk

 

Medarbejder

Kirsten Nielsen

Talekonsulent