V11: Undervisning i sprog og kommunikation


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Voksne med erhvervet hjerneskade efter:

 • Hjerneblødning
 • Blodprop
 • Arbejdsskade
 • Trafikskade
 • Hjernerystelse
 • Eller anden pludselig opstået skade

Formål

At afhjælpe eller begrænse virkningerne af den enkeltes funktionsnedsættelse og give deltageren mulighed for at kompensere for sin funktionsnedsættelse gennem anvendelse af nye strategier til at omgå eller begrænse konsekvenserne af funktionsnedsættelsen.
At finde sparring og støtte i mødet med andre i en lignende situation.

Tilbuddet skal give deltageren nye muligheder for at deltage aktivt i samfundslivet.

Indhold

En hjerneskade kan medføre tab af kommunikative, fysiske og sociale kompetencer. Derfor vil der på tværs af hold og type af funktionsnedsættelse altid være fokus i undervisningen på at afhjælpe eller begrænse betydningen af de mistede kompetencer.

Eksempler på hold, hvor der arbejdes med særligt fokus på sprog og kommunikation, kan være:

 • Sprog og kultur: Her bruges nyhedsstof, kunst og kultur til bl.a. at udfordre sprog og kommunikation
 • Musik og indspilning: Her bruges musikken til bl.a. at udfordre sprog og kommunikation.
 • Ud med sproget: Holdet er for kursister med svære sproglige eller kommunikative udfordringer. Der kan bruges kompenserende hjælpemidler i undervisningen.

Undervisningen tilrettelægges individuelt og på små hold af 2½ times varighed. Kursisten visiteres for et halvt år ad gangen og i op til to år.

 

V12: Undervisning i kognitive færdigheder


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Voksne med erhvervet hjerneskade efter

 • Hjerneblødning
 • Blodprop
 • Arbejdsskade
 • Trafikskade
 • Hjernerystelse
 • Eller anden pludselig opstået skade

Formål

At afhjælpe eller begrænse virkningerne af den enkeltes funktionsnedsættelse og give deltageren mulighed for at kompensere for sin funktionsnedsættelse gennem anvendelse af nye strategier til at omgå eller begrænse konsekvenserne af funktionsnedsættelsen.
At finde sparring og støtte i mødet med andre i lignende situation.

Tilbuddet skal give deltageren nye muligheder for at deltage aktivt i samfundslivet.

Indhold

En hjerneskade kan medføre tab af kommunikative, fysiske og sociale kompetencer. Derfor vil der på tværs af fag og type af funktionsnedsættelse altid være fokus i undervisningen på at afhjælpe eller begrænse betydningen af disse mistede kompetencer.

Eksempler på hold, hvor der arbejdes med særligt fokus på de kognitive færdigheder kan være:

 • Hukommelsestræning: Undervisning i strategier inden for opmærksomhed, koncentration og hukommelse.
 • Kognitive strategier: Undervisning i strategier inden for hukommelse, struktur og energiforvaltning.
 • Digital borger: Undervisning i de digitale færdigheder, som kræves af den almindelige borger i dag samt sociale medier.

Undervisningen tilrettelægges individuelt og på små hold. Kursisten visiteres for et halvt år ad gangen og i op til to år.

 

V13: Undervisning i praktiske færdigheder


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Voksne med erhvervet hjerneskade efter

 • Hjerneblødning
 • Blodprop
 • Arbejdsskade
 • Trafikskade
 • Hjernerystelse
 • Eller anden pludselig opstået skade

Formål

At afhjælpe eller begrænse virkningerne af den enkeltes funktionsnedsættelse og give deltageren mulighed for at kompensere for sin funktionsnedsættelse gennem anvendelse af nye strategier til at omgå eller begrænse konsekvenserne af funktionsnedsættelsen.
At finde sparring og støtte i mødet med andre i lignende situation.

Tilbuddet skal give deltageren nye muligheder for at deltage aktivt i samfundslivet.

Indhold

En hjerneskade kan medføre tab af kommunikative, fysiske og sociale kompetencer. Derfor vil der på tværs af fag og type af funktionsnedsættelse altid være fokus i undervisningen på at afhjælpe eller begrænse betydningen af disse mistede kompetencer.

Eksempler på hold, hvor arbejdes med særligt fokus på de praktiske færdigheder kan være:

Køkken, Træværksted, Kreativ værksted, Digital kreativ værksted, Hobby og fritid

Holdene arbejder praktisk med at lære eller genlære forskellige kompetencer inden for områderne samt kognitiv træning.

Der arbejdes også med at udfordre finmotorikken og det sociale.
Holdene egner sig til kursister, hvor det fælles tredje bliver udgangspunktet for at arbejde med følgevirkninger efter en skade, indsigt i egen situation og accept, samt medvirke til at se nye muligheder inden for hverdags- og fritidslivet.

Undervisningen tilrettelægges individuelt og på små hold. Kursisten visiteres for et halvt år ad gangen og i op til to år.

 

V14: Undervisning i fysiske færdigheder


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Voksne med erhvervet hjerneskade efter

 • Hjerneblødning
 • Blodprop
 • Arbejdsskade
 • Trafikskade
 • Hjernerystelse
 • Eller anden pludselig opstået skade

Formål

At afhjælpe eller begrænse virkningerne af den enkeltes funktionsnedsættelse og give deltageren mulighed for at kompensere for sin funktionsnedsættelse gennem anvendelse af nye strategier til at omgå eller begrænse konsekvenserne af funktionsnedsættelsen.
At finde sparring og støtte i mødet med andre i lignende situation.

Tilbuddet skal give deltageren nye muligheder for at deltage aktivt i samfundslivet.

Indhold

En hjerneskade kan medføre tab af kommunikative, fysiske og sociale kompetencer. Derfor vil der på tværs af fag og type af funktionsnedsættelse altid være fokus i undervisningen på at afhjælpe eller begrænse betydningen af disse mistede kompetencer.

Eksempler på hold hvor der arbejdes med et særligt fokus på de fysiske færdigheder kan være:

Brug kroppen - træn hjernen

F.eks. ”Ude og inde” eller ”Stille bevægelse”

Holdene arbejder med at forbedre de fysiske og kognitive forudsætninger ved at udfordre balance, koordination, kropsbevidsthed samt koncentration, hukommelse og overblik.

Undervisningen skal forbedre kursistens motivation for bevægelse og motion hjemme eller i ens nærmiljø. Undervisningen kan foregå både ude og inde.

Undervisningen tilrettelægges individuelt og på små hold. Kursisten visiteres for et halvt år ad gangen og i op til to år.

 

V15: Langvarige følgevirkninger efter hjernerystelse


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne, Lov om social service og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Målgruppe

Borgere med langvarige følgevirkninger efter hjernerystelse.

Formål

At afhjælpe eller begrænse generne efter hjernerystelsen - såvel fysisk som psykisk. Målet er, at det igen bliver muligt for personen at vende tilbage til aktiv deltagelse i samfundslivet.

En tværfaglig indsats med mulighed for vejledning og undervisning inden for forskellige faggrupper såsom hørekonsulent, synskonsulent, neuropsykolog og voksenspecialundervisere.

Indhold

Indholdet i forløbet bygges op alt efter det individuelle behov. Der er som udgangspunkt tale om undervisning på små hold.

Eksempler på indsatser:

 • Undervisning hos hørekonsulent med fokus på lydfølsomhed og tinnitus
 • Hørehold med fokus på lydfølsomhed
 • Synshold med fokus på lysfølsomhed og skærmarbejde
 • Søvnvejledning
 • Energiforvaltning og struktur
 • Kend din hjernerystelse
 • At leve med forandringer
 • Stille bevægelse

På holdene formidles viden om hjernerystelse samt arbejdes med kompenserende mestringsstrategier inden for den enkeltes kognitive og fysiske funktionsnedsættelse.

Der arbejdes også med de psykiske udfordringer, der kan opstå som følge af ændrede livsvilkår. Der lægges stor vægt på muligheden for at sparre med andre i en lignende situation.

Borgeren visiteres ind til indsatserne via fagkonsulent, der i samarbejde med den enkelte borger og evt. jobcenter koordinerer forløbet.

 

V16: Pårørendekursus


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Pårørende til voksne med erhvervet hjerneskade efter:

 • Hjerneblødning
 • Blodprop
 • Arbejdsskade
 • Trafikskade
 • Hjernerystelse
 • Eller anden pludselig opstået skade

Formål

At give pårørende til personer med en erhvervet hjerneskade indsigt i skadens virkning/konsekvenser samt at støtte dem i at udvikle strategier og redskaber til bedst muligt at håndtere rollen som pårørende.

Indhold

Der arbejdes med:

 • Hjernens funktion
 • Generelle følgevirkninger af hjerneskaden (fysisk, følelsesmæssigt, kognitivt og socialt)
 • Sorg og frustration hos den pårørende
 • Ændringer i livssituationen
 • Det sociale og praktiske liv fremover
 • Netværksdannelse blandt de pårørende

Kurserne for pårørende foregår hen over tre aftner forår/efterår.