T11: Sproglige vanskeligheder / afasi - eneundervisning


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe
Voksne og unge ud over den lovpligtige undervisningsalder som har sproglige vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade og har behov for eneundervisning eller vil profitere af eneundervisning.

Formål
At hjælpe borgeren frem til en forbedret kommunikation gennem specifik sproglig træning samt efter behov give vejledning til pårørende og relevante samarbejdspartnere.

At borgeren opnår en større erkendelse af aktuelle kommunikationsevner og ressourcer og derved får en større indsigt i egne vanskeligheder.

At fremme kommunikative strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, hvad der hæmmer/fremmer borgerens muligheder.

Indhold
Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med borgeren og evt. pårørende og andre samarbejdspartnere.

Der arbejdes med kommunikationsstrategier og specifik træning ud fra den enkeltes forudsætninger og mål. Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes det videre forløb med evt. henvisning til andre tilbud.

 

T12: Sproglige vanskeligheder / afasi - holdundervisning


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe
Voksne og unge ud over den lovpligtige undervisningsalder, som har sproglige vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade og som har behov for holdundervisning eller vil profitere af holdundervisning.

Formål
At hjælpe borgeren frem til en forbedret kommunikation gennem specifik sproglig træning samt efter behov give vejledning til pårørende og relevante samarbejdspartnere.

At borgeren opnår en større erkendelse af aktuelle kommunikationsevner og ressourcer og derved får en større indsigt i egne vanskeligheder.

At fremme kommunikative strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, hvad der hæmmer/fremmer borgerens muligheder.

Indhold
Undervisningen foregår på mindre hold og sammensættes mest hensigtsmæssigt i forhold til deltagernes behov og situation.

Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med borgeren og evt. pårørende og andre samarbejdspartnere.

Der arbejdes med kommunikationsstrategier og specifik træning ud fra den enkeltes forudsætninger og mål. Der arbejdes med den enkeltes samspil med flere kommunikationspartnere.

Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes det videre forløb med evt. henvisning til andre tilbud.

 

T13: Talevanskeligheder efter akut dysartri - eneundervisning


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne,
Lov om social service, § 112

Målgruppe
Voksne og unge ud over den lovpligtige undervisningsalder, som har talevanskeligheder efter erhvervet hjerneskade.

Formål
At hjælpe borgeren frem til en forbedret kommunikation gennem specifik træning samt efter behov give vejledning til pårørende og relevante samarbejdspartnere.

At borgeren opnår en større erkendelse af aktuelle kommunikationsevner og ressourcer og derved får en større indsigt i egne vanskeligheder.

At fremme kommunikative strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, hvad der hæmmer/fremmer borgerens muligheder.

Indhold
Bevidsthed om artikulationssteder, tempostyring, forståelighed og tydelighed. Optimering af kommunikativ funktionsevne i forhold til aktivitet og deltagelse i hverdagen samt vurdering af behov for kompenserende IKT.

Der udarbejdes individuel tilrettelagt undervisningsplan ud fra mål formuleret i dialog med borgeren.

Der arbejdes med kommunikationsstrategier for at optimere taletydelighed og taleforståelighed. Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes det videre forløb med evt. henvisning til andre tilbud herunder vurdering om kompenserende IKT.

 

T14: Talevanskeligheder efter akut dysartri - holdundervisning


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne
Lov om social service § 112

Målgruppe
Voksne og unge ud over den lovpligtige undervisningsalder, som har talevanskeligheder efter erhvervet hjerneskade.

Formål
At hjælpe borgeren frem til en forbedret kommunikation gennem specifik træning samt efter behov give vejledning til pårørende og relevante samarbejdspartnere.

At borgeren opnår en større erkendelse af aktuelle kommunikationsevner og ressourcer og derved får en større indsigt i egne vanskeligheder.

At fremme kommunikative strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, hvad der hæmmer/fremmer borgerens muligheder.

Indhold
Undervisningen foregår på mindre hold og sammensættes mest hensigtsmæssigt i forhold til deltagernes behov og situation. Der udarbejdes individuel tilrettelagt undervisningsplan ud fra mål formuleret i dialog med borgeren.

Der arbejdes med kommunikationsstrategier for at optimere taletydelighed og taleforståelighed, samt borgernes samspil med andre kommunikationspartnere.

Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes det videre forløb med evt. henvisning til andre tilbud herunder vurdering om behov for kompenserende IKT.

 

T15: Talevanskeligheder efter progredierende dysartri - eneundervisning


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne
Lov om social service §112 og 113

Målgruppe
Voksne og unge ud over den undervisningspligtige alder, som har kommunikationsvanskeligheder, og derudover er diagnosticeret med neurologisk progredierende lidelse.

Formål
At hjælpe borgeren frem til en forbedret kommunikation gennem specifik træning samt efter behov give vejledning til pårørende og relevante samarbejdspartnere.

At borgeren opnår en større erkendelse af aktuelle kommunikationsevner og ressourcer og derved får en større indsigt i egne vanskeligheder.

At fremme kommunikative strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, hvad der hæmmer/fremmer borgerens muligheder.

Indhold
Der udarbejdes individuel tilrettelagt undervisningsplan ud fra mål formuleret i dialog med borgeren.

Der arbejdes med kommunikationsstrategier for at optimere taletydelighed og taleforståelighed. Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes det videre forløb med evt. henvisning til andre tilbud herunder vurdering om behov for kompenserende IKT.

 

T16: Talevanskeligheder efter progredierende dysartri - holdundervisning


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Voksne og unge ud over den undervisningspligtige alder, som har kommunikationsvanskeligheder og derudover er diagnosticeret med en neurologisk progredierende lidelse som Parkinsons sygdom, muskelsvind eller sklerose.

Formål
At hjælpe borgeren frem til en forbedret kommunikation gennem specifik sproglig træning samt efter behov give vejledning til pårørende og relevante samarbejdspartnere.

At borgeren opnår en større erkendelse af aktuelle kommunikationsevner og ressourcer og derved får en større indsigt i egne vanskeligheder.

At fremme kommunikative strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, hvad der hæmmer/fremmer borgerens muligheder.

Indhold
Undervisningen foregår på mindre hold og sammensættes mest hensigtsmæssigt i forhold til deltagernes behov og situation.

Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med borgeren og evt. pårørende og andre samarbejdspartnere.

Der arbejdes med kommunikationsstrategier og specifik træning ud fra den enkeltes forudsætninger og mål. Der arbejdes med den enkeltes samspil med flere kommunikationspartnere.

Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes det videre forløb med evt. henvisning til andre tilbud.

 

T17: Stemmevanskeligheder


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for Voksne.

Målgruppe
Voksne og unge ud over den lovpligtige undervisningsalder, som har stemmevanskeligheder.

Formål
At hjælpe borgeren frem til en stemme der, om muligt, kan leve op til de krav, der stilles til den.

Indhold
Der udarbejdes individuel tilrettelagt undervisningsplan ud fra mål formuleret i dialog med borgeren.

Der arbejdes med åndedræt, spændingsniveau i tale- og stemmeorganer, stemmens muligheder og funktionsevne samt omgivelsernes indvirkning og krav til stemmebrug.

 

T18: Transkønnede personer med behov for stemmeundervisning


Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for Voksne.

Målgruppe
Voksne og unge transkønnede ud over den lovpligtige undervisningsalder, som ønsker rådgivning og undervisning af deres stemme.

Formål
At borgeren opnår hensigtsmæssig stemmebrug samt indsigt i egen stemmes funktion og muligheder med udgangspunkt i det ønskede kønsudtryk.

Indhold
Der udarbejdes individuel tilrettelagt undervisningsplan ud fra mål formuleret i dialog med borgeren.

Der arbejdes med åndedræt, spændingsniveau i stemmen og stemmeøvelser både i undervisningen og som hjemmetræning.

Desuden øvelser med det formål at skabe overensstemmelse mellem kønsudtryk og kommunikative træk.

 

T19: Stammen og løbsk tale - eneundervisning


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe
Voksne og unge ud over den lovpligtige undervisningsalder, som har stammen eller løbsk tale.

Formål
At sætte borgeren i stand til at få en højere grad af talekontrol og talefrihed.

Indhold
Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med borgeren. Der arbejdes med kommunikationsstrategier og specifik træning ud fra den enkeltes forudsætninger og mål.

Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes det videre forløb med evt. henvisning til andre tilbud.

 

T20: Stammen og løbsk tale - holdundervisning


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe
Voksne og unge ud over den lovpligtige undervisningsalder, som har stammen eller løbsk tale.

Formål
At give borgerne mulighed for at stabilisere og udvikle den teknik, som er lært i eneundervisningen.

Udveksling af erfaringer og bearbejde borgernes reaktioner på stammen – samt at arbejde med hver enkelt mål i en social kontekst.

Indhold
Undervisningen foregår på mindre hold og sammensættes mest hensigtsmæssigt i forhold til deltagernes behov og situation.

Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med borgeren.

Der arbejdes med kommunikationsstrategier og specifik træning ud fra den enkeltes forudsætninger og mål.

Undervisningen evalueres løbende og i den forbindelse vurderes det videre forløb med evt. henvisning til andre tilbud.

 

T21: Talevanskeligheder efter mundhuleoperation


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne
Lov om social service §112 og § 113

Målgruppe
Voksne og unge ud over den lovpligtige undervisningsalder, som har kommunikationsvanskeligheder efter laryngektomi.

Formål
At hjælpe borgeren til forbedret kommunikation gennem specifik træning samt efter behov give vejledning til pårørende og relevante samarbejdspartnere.

At borgeren opnår en større erkendelse af aktuelle kommunikationsevner og ressourcer og derved får en større indsigt i egne vanskeligheder.

At fremme kommunikative strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, hvad der hæmmer/fremmer borgerens muligheder.

Indhold
Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med borgeren og evt. pårørende og andre samarbejdspartnere.

Der arbejdes med kommunikationsstrategier og specifik træning ud fra den enkeltes forudsætninger og mål. Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes det videre forløb med evt. henvisning til andre tilbud.

 

T22: Kommunikationsvanskeligheder efter laryngektomeret


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne
Lov om social service § 112 og § 113.

Målgruppe
Voksne og unge ud over den lovpligtige undervisningsalder, som har kommunikationsvanskeligheder efter laryngektomi.

Formål
At hjælpe borgeren ud fra individuelt opstillede mål hen til bedst mulig kommunikation i dagligdagen efter total laryngektomi.

At borgeren kan bruge hensigtsmæssig stomabeskyttelse og få indsigt i og bevisthed om den nye situation.

Indhold
Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med borgeren og evt. pårørende.

Der arbejdes med forskellige muligheder for lydgivelse og tale efter laryngektomi. I samarbejde med konsulent for de strubeløse arbejdes der med håndtering og valg af stomabeskyttelse.

Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes det videre forløb med evt. henvisning til andre tilbud herunder vurdering om behovet for kompenserende IKT.

 

T23: Kognitive kommunikative vanskeligheder - eneundervisning


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Voksne og unge, der er ud over den undervisningspligtige alder som har kognitive kommunikative vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade.

Formål
At hjælpe borgeren frem til en forbedret kommunikation gennem specifik træning samt efter behov give vejledning til pårørende og relevante samarbejdspartnere.

At borgeren opnår en større erkendelse af aktuelle kommunikationsevner og ressourcer og derved får en større indsigt i egne vanskeligheder.

At fremme kommunikative strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, hvad der hæmmer/fremmer borgerens muligheder.

Indhold
Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med borgeren og evt. pårørende og andre samarbejdspartnere.

Der arbejdes med kommunikationsstrategier og specifik træning ud fra den enkeltes forudsætninger og mål. Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes det videre forløb med evt. henvisning til andre tilbud.

 

T24: Kognitive kommunikative vanskeligheder - holdundervisning


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Voksne og unge, der er ud over den undervisningspligtige alder, og som har kognitive kommunikative vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade.

Formål
At hjælpe borgeren frem til en forbedret kommunikation gennem specifik træning samt efter behov give vejledning til pårørende og relevante samarbejdspartnere.

At borgeren opnår en større erkendelse af aktuelle kommunikationsevner og ressourcer og derved får en større indsigt i egne vanskeligheder.

At fremme kommunikative strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, hvad der hæmmer/fremmer borgerens muligheder.

Indhold
Undervisningen foregår på mindre hold og sammensættes mest hensigtsmæssigt i forhold til deltagernes behov og situation.

Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med borgeren og evt. pårørende og andre samarbejdspartnere.

Der arbejdes med kommunikationsstrategier og specifik træning ud fra den enkeltes forudsætninger og mål. Der arbejdes med den enkeltes samspil med flere kommunikationspartnere.

Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes det videre forløb med evt. henvisning til andre tilbud.

 

T25: Udtalevanskeligheder


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Voksne og unge, der er ud over den undervisningspligtige alder, som har udtalevanskeligheder.

Formål
At hjælpe borgeren frem til en forbedret kommunikation gennem specifik træning samt efter behov give vejledning til pårørende og relevante samarbejdspartnere.

At borgeren opnår en større erkendelse af aktuelle kommunikationsevner og ressourcer og derved får en større indsigt i egne vanskeligheder.

At fremme kommunikative strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, hvad der hæmmer/fremmer borgerens muligheder.

Indhold
Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med borgeren og evt. pårørende og andre samarbejdspartnere.

Der arbejdes med kommunikationsstrategier og specifik træning ud fra den enkeltes forudsætninger og mål. Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes det videre forløb med evt. henvisning til andre tilbud.