T01: Sproglige vanskeligheder - afasi (udredning)


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Voksne og unge ud over den lovpligtige undervisningsalder, som har sproglige vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade.

Formål
At afdække borgerens evne til at tale, forstå, læse og skrive samt anvende eventuelle andre kommunikative strategier i forhold til borgerens krav til aktivitet og deltagelse i hverdagen.

Indhold
Gennem samtale og relevant testmateriale udredes borgerens sproglige vanskeligheder og evt. årsagssammenhænge.

Afdækningen kan indeholde rådgivning og vejledning til borger, pårørende og relevante fagpersoner. I dialog med borgeren planlægges det videre forløb.

 

T02: Talevanskeligheder efter akut dysartri (udredning)


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Voksne og unge ud over den lovpligtige undervisningsalder, som har talevanskeligheder efter erhvervet hjerneskade.

Formål
At afdække talevanskelighedernes omfang, type og sværhedsgrad i forhold til borgerens krav til aktivitet og deltagelse i hverdagen.

Indhold
Gennem samtale, funktionsprøver og audio/videooptagelser afdækkes talevanskelighederne og evt. årsagssammenhænge.

Afdækningen kan indeholde rådgivning og vejledning til borger, pårørende og relevante fagpersoner.

I dialog med borgeren planlægges det videre forløb.

 

T03: Talevanskeligheder efter progredierende dysartri (udredning)


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Voksne og unge ud over den undervisningspligtige alder, som har kommunikationsvanskeligheder og derudover er diagnosticeret med neurologisk progredierende lidelse.

Formål
At afdække sprog, tale og kommunikationsvanskelighedernes omfang, type og sværhedsgrad i forhold til borgerens krav til aktivitet og deltagelse i hverdagen.

Indhold
Gennem samtale, relevant udredningsmateriale og video/audiooptagelse at afdække borgerens sprog/tale og kommunikationsvanskeligheder.

Afdækningen kan indeholde rådgivning og vejledning til borger, pårørende og relevante fagpersoner.

I dialog med borgeren planlægges det videre forløb.

 

T04: Stemmevanskeligheder (udredning)


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Voksne og unge ud over den lovpligtige undervisningsalder, som har stemmevanskeligheder.

Formål
At afdække stemmevanskelighedernes omfang, type og sværhedsgrad i forhold til de krav borgeren stiller til stemmebrug, aktivitet og deltagelse i hverdagen.

Indhold
Gennem samtale, funktionsprøver og audio/videooptagelser afdækkes stemmevanskelighederne og evt. årsagssammenhænge.

Afdækningen kan indeholde rådgivning til stemmebrug.

I dialog med borgeren planlægges det videre forløb.

 

T05: Transkønnede personer med behov for stemmeundervisning


Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Voksne og unge transkønnede ud over den lovpligtige undervisningsalder, som ønsker rådgivning og undervisning af deres stemme.

Formål
At afdække stemmens omfang og muligheder i forhold til de krav borgeren stiller til stemmebrug, aktivitet og deltagelse i hverdagen.

Indhold
Gennem samtale, funktionsanalyse og audio/videooptagelser afdækkes stemmens muligheder.

Afdækningen kan indeholde rådgivning til stemmebrug.

I dialog med borgeren planlægges det videre forløb.

 

T06: Stammen og løbsk tale (udredning)


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Voksne og unge ud over den lovpligtige undervisningsalder, som har stammen eller løbsk tale.

Formål
At afdække stamme- og talevanskelighedernes omfang, type og sværhedsgrad i forhold til borgerens krav til aktivitet og deltagelse i hverdagen.

Indhold
Gennem samtale, funktionsprøver og audio/videooptagelser afdækkes talevanskelighederne og evt. årsagssammenhænge.

I dialog med borgeren planlægges det videre forløb som individuel undervisning og/eller gruppeundervisning.

 

T07: Talevanskeligheder efter mundhuleoperation (udredning)


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Voksne og unge ud over den lovpligtige undervisningsalder, som har talevanskeligheder efter mundhuleoperation.

Formål
At afdække talevanskelighedernes omfang, type og sværhedsgrad i forhold til borgerens krav aktivitet og deltagelse i hverdagen.

Indhold
Gennem samtale, funktionsprøver og audio/videooptagelser afdækkes talevanskelighederne og evt. årsagssammenhænge.

I dialog med borgeren planlægges det videre forløb.

 

T08: Kommunikationsvanskeligheder efter laryngektomi (udredning)


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Voksne og unge ud over den lovpligtige undervisningsalder, som har kommunikationsvanskeligheder efter laryngektomi.

Formål
At afdække kommunikationsvanskelighedernes omfang og sværhedsgrad i forhold til borgerens krav til aktivitet og deltagelse i hverdagen.

At give overblik mht. mulige kompensationsmuligheder i forhold til manglende stemmegivelse.

Indhold
Gennem samtale, funktionsprøver og videooptagelser afdækkes kommunikationsvanskelighederne.

I dialog med borgeren planlægges det videre forløb.

 

T09: Kognitive kommunikative vanskeligheder (udredning)


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Voksne og unge, der er ud over den undervisningspligtige alder som har kognitive kommunikative vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade.

Formål
At afdække kommunikationsvanskelighedernes omfang, type og sværhedsgrad i forhold til borgerens krav til aktivitet og deltagelse i hverdagen.

Indhold
Ved samtale og relevant testmateriale afdækkes borgerens kognitive kommunikative vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade.

Afdækningen kan indeholde rådgivning og vejledning til borger, pårørende og relevante fagpersoner.

I dialog med borgeren planlægges det videre forløb.

 

T10: Udtalevanskeligheder (udredning)


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Voksne og unge, der er ud over den undervisningspligtige med udtalevanskeligheder.

Formål
At afdække udtalevanskelighedernes omfang, type og sværhedsgrad i forhold til borgerens krav til aktivitet og deltagelse i hverdagen.

Indhold
Ved samtale og relevant testmateriale afdækkes borgerens vanskeligheder.

Afdækningen kan indeholde rådgivning og vejledning til borger, pårørende og relevante fagpersoner.

I dialog med borgeren planlægges det videre forløb.